LCD Huger (dla Solarisów Urbino 18)

Nazwa projektu: Wyświetlacz LCD NovaMedia (Huger) dla Solarisów Urbino 18
Opis projektu: Nowy model wyświetlaczy wewnętrznych w układzie typowym dla najnowszych warszawskich autobusów
Prawa autorskie: NGG Andi (Busfahrerer) – autor bryły 3D wyświetlacza; TheVisitorX – autor skryptu; Italien83 – adaptacja do Solarisów Urbino 12/18 i nowe tekstury; kch2979 – zmiana fontów, tekstur oraz nowe umiejscowienie wyświetlaczy w autobusie.

Z uwagi na mnogość wersji autobusów w Mega Polish Modzie nie będzie lekko.

Bardzo, bardzo ważne.

Pisząc ten poradnik, korzystałem z TEGO POSTU na oficjalnym forum OMSI.

Równocześnie (także podczas pisania) na bieżąco sprawdzałem, czy wszystko działa, postępując według tworzonej instrukcji. Działało! 😉


STARTUJEMY!


Zrób kopię zapasową swojego Solarisa. W razie problemów.


Otwórz archiwum ZIP.

Zawartość folderów (Model, Script i Texture) wypakuj do odpowiadających folderów na twoim dysku.


Otwórz plik …\Script\IBIS-2.osc

Znajdź:

{macro:IBIS_PlayAnnouncement}

(L.L.IBIS_busstop) 0 >
{if}

"Ansagen\" (L.$.act_busstop) $+

(L.L.IBIS_RouteIndex) (M.V.GetBusstopCount) 1 - (L.L.IBIS_busstop) <=
{if}
"_#terminus" $+
{endif}

".wav" $+
$msg
(T.F.ev_IBIS_Ansagen)
{endif}
{end}

{macro:IBIS_LCD-refresh}

Zamień na:

{macro:IBIS_PlayAnnouncement}

(L.L.IBIS_busstop) 0 >
{if}

"..\..\Announcements\" 0 (M.V.GetDepotStringGlobal) "\" $+ $+ (L.$.act_busstop) $+ $msg

(L.L.IBIS_RouteIndex) (M.V.GetBusstopCount) 1 - (L.L.IBIS_busstop) <=
{if}
"_#terminus" $+
{endif}

".wav" $+
(T.F.ev_IBIS_Ansagen)
{endif}
{end}

{macro:IBIS_LCD-refresh}

Zapisz i zamknij plik.


Otwórz plik …\Model\model_Urbino_18_4doorsXXX.cfg, gdzie XXX, to konkretny model autobusu, który będziesz wyposażać w wyświetlacze LCD.

Na końcu sekcji Text-Texturen wklej:

40
[texttexture_enh]
IBIS_lcd_line
test
45
24
0
25
25
25
0
1

41
[texttexture_enh]
IBIS_lcd_dest
test
240
36
0
215
31
38
1
1

42
[texttexture_enh]
IBIS_lcd_time
 
128
64
0
25
25
25
0
1

43
[texttexture_enh]
IBIS_lcd_nextstop
test
280
36
0
25
25
25
2
1

44
[texttexture_enh]
IBIS_lcd_stop1
test
390
39
0
25
25
25
1
1

45
[texttexture_enh]
IBIS_lcd_stop2
test
390
39
0
25
25
25
1
1

46
[texttexture_enh]
IBIS_lcd_stop3
test
390
39
0
25
25
25
1
1

Zapisz, nie zamykaj pliku.


Znajdź wpis:

[mesh]
MOKI\kasetka_1.o3d

Bezpośrednio przed nim wklej:

**************************************
 WYSW WEWN 1
**************************************
----------------------------------
LCD display
----------------------------------

[mesh]
LCD_CNB-Projekts\lcd_body.o3d

[newanim]
origin_rot_z
90

anim_trans
Daueranimation
0.15

[newanim]
origin_rot_y
90

anim_trans
Daueranimation
0.03

[viewpoint]
3

[illumination_interior]
0
1
2
3

---------------------------------

[mesh]
LCD_CNB-Projekts\lcd_viewport.o3d

[newanim]
origin_rot_z
90

anim_trans
Daueranimation
0.15

[newanim]
origin_rot_y
90

anim_trans
Daueranimation
0.03

[matl]
lcd_trans.tga
0

[matl_alpha]
2

[matl_texadress_clamp]

[matl_change]
lcd_trans.tga
0
elec_busbar_main

[matl_item]

[matl_nightmap]
lcd_n.tga

[matl_lightmap]
lcd_n.tga

---------------------------------

[mesh]
LCD_CNB-Projekts\lcd_line.o3d

[newanim]
origin_rot_z
90

anim_trans
Daueranimation
0.15

[newanim]
origin_rot_y
90

anim_trans
Daueranimation
0.03

[matl]
lcd_trans.tga
0

[matl_alpha]
2

[useTextTexture]
40

[matl_texadress_clamp]

[matl_change]
lcd_trans.tga
0
elec_busbar_main

[matl_item]

[matl_lightmap]
Matrix_Ziel_font_LM.bmp

---------------------------------

[mesh]
LCD_CNB-Projekts\lcd_dest.o3d

[newanim]
origin_rot_z
90

anim_trans
Daueranimation
0.15

[newanim]
origin_rot_y
90

anim_trans
Daueranimation
0.03

[matl]
lcd_trans.tga
0

[matl_alpha]
2

[useTextTexture]
41

[matl_texadress_clamp]

[matl_change]
lcd_trans.tga
0
elec_busbar_main

[matl_item]

[matl_lightmap]
Matrix_Ziel_font_LM.bmp

---------------------------------

[mesh]
LCD_CNB-Projekts\lcd_time.o3d

[newanim]
origin_rot_z
90

anim_trans
Daueranimation
0.15

[newanim]
origin_rot_y
90

anim_trans
Daueranimation
0.03

[matl]
lcd_trans.tga
0
elec_busbar_main

[matl_alpha]
2

[useTextTexture]
42

[matl_texadress_clamp]

[matl_change]
lcd_trans.tga
0
elec_busbar_main

[matl_item]

[matl_lightmap]
Matrix_Ziel_font_LM.bmp

---------------------------------

[mesh]
LCD_CNB-Projekts\lcd_next_stop.o3d

[newanim]
origin_rot_z
90

anim_trans
Daueranimation
0.15

[newanim]
origin_rot_y
90

anim_trans
Daueranimation
0.03

[matl]
lcd_trans.tga
0

[matl_alpha]
2

[useTextTexture]
43

[matl_texadress_clamp]

[matl_change]
lcd_trans.tga
0
elec_busbar_main

[matl_item]

[matl_lightmap]
Matrix_Ziel_font_LM.bmp

---------------------------------

[mesh]
LCD_CNB-Projekts\lcd_stop1.o3d

[newanim]
origin_rot_z
90

anim_trans
Daueranimation
0.15

[newanim]
origin_rot_y
90

anim_trans
Daueranimation
0.03

[matl]
lcd_trans.tga
0


[matl_alpha]
2

[useTextTexture]
44

[matl_texadress_clamp]

[matl_change]
lcd_trans.tga
0
elec_busbar_main

---------------------------------

[mesh]
LCD_CNB-Projekts\lcd_stop2.o3d

[newanim]
origin_rot_z
90

anim_trans
Daueranimation
0.15

[newanim]
origin_rot_y
90

anim_trans
Daueranimation
0.03

[matl]
lcd_trans.tga
0

[matl_alpha]
2

[useTextTexture]
45

[matl_texadress_clamp]

[matl_change]
lcd_trans.tga
0
elec_busbar_main

---------------------------------

[mesh]
LCD_CNB-Projekts\lcd_stop3.o3d

[newanim]
origin_rot_z
90

anim_trans
Daueranimation
0.15

[newanim]
origin_rot_y
90

anim_trans
Daueranimation
0.03

[matl]
lcd_trans.tga
0

[matl_alpha]
2

[useTextTexture]
46

[matl_texadress_clamp]

[matl_change]
lcd_trans.tga
0
elec_busbar_main

[matl_noZwrite]

---------------------------------

[mesh]
LCD_CNB-Projekts\lcd_stop_request.o3d

[newanim]
origin_rot_z
90

anim_trans
Daueranimation
0.15

[newanim]
origin_rot_y
90

anim_trans
Daueranimation
0.03

[matl]
lcd_trans.tga
0

[matl_transmap]
lcd_stop_request_transmap.png

[matl_alpha]
2

[matl_texadress_clamp]

[matl_change]
lcd_trans.tga
0
haltewunschlampe

[matl_item]

[matl_transmap]

[matl_nightmap]
lcd_stop_request_n.tga

[matl_lightmap]
lcd_stop_request_n.tga

---------------------------------

[mesh]
LCD_CNB-Projekts\lcd_glass.o3d

[newanim]
origin_rot_z
90

anim_trans
Daueranimation
0.15

[newanim]
origin_rot_y
90

anim_trans
Daueranimation
0.03

[matl]
lcd_glass.png
0

[matl_envmap]
envmap.bmp
0.5

[matl_alpha]
2

[matl_noZwrite]

**************************************
 WYSW WEWN 2
**************************************

----------------------------------
LCD display
----------------------------------

[mesh]
LCD_CNB-Projekts\lcd_body.o3d

[newanim]
origin_rot_z
90

anim_trans
Daueranimation
4.6

[newanim]
origin_rot_y
90

anim_trans
Daueranimation
0.03

[viewpoint]
3

[illumination_interior]
0
1
2
3

---------------------------------

[mesh]
LCD_CNB-Projekts\lcd_viewport.o3d

[newanim]
origin_rot_z
90

anim_trans
Daueranimation
4.6

[newanim]
origin_rot_y
90

anim_trans
Daueranimation
0.03

[matl]
lcd_trans.tga
0

[matl_alpha]
2

[matl_texadress_clamp]

[matl_change]
lcd_trans.tga
0
elec_busbar_main

[matl_item]

[matl_nightmap]
lcd_n.tga

[matl_lightmap]
lcd_n.tga

---------------------------------

[mesh]
LCD_CNB-Projekts\lcd_line.o3d

[newanim]
origin_rot_z
90

anim_trans
Daueranimation
4.6

[newanim]
origin_rot_y
90

anim_trans
Daueranimation
0.03

[matl]
lcd_trans.tga
0

[matl_alpha]
2

[useTextTexture]
40

[matl_texadress_clamp]

[matl_change]
lcd_trans.tga
0
elec_busbar_main

[matl_item]

[matl_lightmap]
Matrix_Ziel_font_LM.bmp

---------------------------------

[mesh]
LCD_CNB-Projekts\lcd_dest.o3d

[newanim]
origin_rot_z
90

anim_trans
Daueranimation
4.6

[newanim]
origin_rot_y
90

anim_trans
Daueranimation
0.03

[matl]
lcd_trans.tga
0

[matl_alpha]
2

[useTextTexture]
41

[matl_texadress_clamp]

[matl_change]
lcd_trans.tga
0
elec_busbar_main

[matl_item]

[matl_lightmap]
Matrix_Ziel_font_LM.bmp

---------------------------------

[mesh]
LCD_CNB-Projekts\lcd_time.o3d

[newanim]
origin_rot_z
90

anim_trans
Daueranimation
4.6

[newanim]
origin_rot_y
90

anim_trans
Daueranimation
0.03

[matl]
lcd_trans.tga
0
elec_busbar_main

[matl_alpha]
2

[useTextTexture]
42

[matl_texadress_clamp]

[matl_change]
lcd_trans.tga
0
elec_busbar_main

[matl_item]

[matl_lightmap]
Matrix_Ziel_font_LM.bmp

---------------------------------

[mesh]
LCD_CNB-Projekts\lcd_next_stop.o3d

[newanim]
origin_rot_z
90

anim_trans
Daueranimation
4.6

[newanim]
origin_rot_y
90

anim_trans
Daueranimation
0.03

[matl]
lcd_trans.tga
0

[matl_alpha]
2

[useTextTexture]
43

[matl_texadress_clamp]

[matl_change]
lcd_trans.tga
0
elec_busbar_main

[matl_item]

[matl_lightmap]
Matrix_Ziel_font_LM.bmp

---------------------------------

[mesh]
LCD_CNB-Projekts\lcd_stop1.o3d

[newanim]
origin_rot_z
90

anim_trans
Daueranimation
4.6

[newanim]
origin_rot_y
90

anim_trans
Daueranimation
0.03

[matl]
lcd_trans.tga
0


[matl_alpha]
2

[useTextTexture]
44

[matl_texadress_clamp]

[matl_change]
lcd_trans.tga
0
elec_busbar_main

---------------------------------

[mesh]
LCD_CNB-Projekts\lcd_stop2.o3d

[newanim]
origin_rot_z
90

anim_trans
Daueranimation
4.6

[newanim]
origin_rot_y
90

anim_trans
Daueranimation
0.03

[matl]
lcd_trans.tga
0

[matl_alpha]
2

[useTextTexture]
45

[matl_texadress_clamp]

[matl_change]
lcd_trans.tga
0
elec_busbar_main

---------------------------------

[mesh]
LCD_CNB-Projekts\lcd_stop3.o3d

[newanim]
origin_rot_z
90

anim_trans
Daueranimation
4.6

[newanim]
origin_rot_y
90

anim_trans
Daueranimation
0.03

[matl]
lcd_trans.tga
0

[matl_alpha]
2

[useTextTexture]
46

[matl_texadress_clamp]

[matl_change]
lcd_trans.tga
0
elec_busbar_main

[matl_noZwrite]

---------------------------------

[mesh]
LCD_CNB-Projekts\lcd_stop_request.o3d

[newanim]
origin_rot_z
90

anim_trans
Daueranimation
4.6

[newanim]
origin_rot_y
90

anim_trans
Daueranimation
0.03

[matl]
lcd_trans.tga
0

[matl_transmap]
lcd_stop_request_transmap.png

[matl_alpha]
2

[matl_texadress_clamp]

[matl_change]
lcd_trans.tga
0
haltewunschlampe

[matl_item]

[matl_transmap]

[matl_nightmap]
lcd_stop_request_n.tga

[matl_lightmap]
lcd_stop_request_n.tga

---------------------------------

[mesh]
LCD_CNB-Projekts\lcd_glass.o3d

[newanim]
origin_rot_z
90

anim_trans
Daueranimation
4.6

[newanim]
origin_rot_y
90

anim_trans
Daueranimation
0.03

[matl]
lcd_glass.png
0

[matl_envmap]
envmap.bmp
0.5

[matl_alpha]
2

[matl_noZwrite]

Zapisz. Nie zamykaj pliku.


Usuń „stary” wyświetlacz Pixel.

Znajdź wpisy:

[mesh]
MOKI\Wewnetrzny.o3d

[illumination_interior]
0
1
2
3

[mesh]
MOKI\PIXALL.o3d

[matl]
SU12_Com_Text.tga
0

[matl_alpha]
2

[matl_lightmap]
SU12_FlipDot_2_L.png
elec_busbar_main

[useTextTexture]
24


[mesh]
MOKI\PIXDN.o3d

[matl]
SU12_Com_Text.tga
0

[matl_alpha]
2

[matl_lightmap]
SU12_FlipDot_2_L.png
elec_busbar_main

[useTextTexture]
22

[mesh]
MOKI\PIXDN.o3d

[matl]
SU12_Com_Text.tga
0

[matl_alpha]
2

[matl_lightmap]
SU12_FlipDot_2_L.png
elec_busbar_main

[useTextTexture]
26

[mesh]
MOKI\PIXDN.o3d

[matl]
SU12_Com_Text.tga
0

[matl_alpha]
2

[matl_lightmap]
SU12_FlipDot_2_L.png
elec_busbar_main

[useTextTexture]
28

[mesh]
MOKI\PIXGN.o3d

[matl]
SU12_Com_Text.tga
0

[matl_alpha]
2

[matl_lightmap]
SU12_FlipDot_2_L.png
elec_busbar_main

[useTextTexture]
23

[mesh]
MOKI\PIXGN.o3d

[matl]
SU12_Com_Text.tga
0

[matl_alpha]
2

[matl_lightmap]
SU12_FlipDot_2_L.png
elec_busbar_main

[useTextTexture]
25

[mesh]
MOKI\PIXGN.o3d

[matl]
SU12_Com_Text.tga
0

[matl_alpha]
2

[matl_lightmap]
SU12_FlipDot_2_L.png
elec_busbar_main

[useTextTexture]
27

I po prostu je usuń.

Zapisz i zamknij plik.


Otwórz plik …\Script\IBIS_varlist.txt.

Na samym końcu listy w pliku wklej

Daueranimation

Zapisz i zamknij plik.


Otwórz plik …\Script\main_U18.osc i wklej 1 (S.L.Daueranimation). Gdzie? Spójrz, po wklejeniu lista Hauptteil powinna wyglądać tak:

{init}
 1 (S.L.Daueranimation)
 (M.L.engine_Init)
 (M.L.Antrieb_Init)
 (M.L.Elec_Init)
 (M.L.Door_Init)
 (M.L.wiper_init)
 (M.L.lights_init)
 (M.L.bremse_init)
 (M.L.cockpit_init)
 (M.L.heizung_init)
 (M.L.Matrix_init)
 (M.L.IBIS_init)
 (M.L.Collision_Init)
 (M.L.ticketprinter_init)
 (M.L.VDV_init)
 (M.L.articulation_init)
 
{end}

Zapisz i zamknij plik.


OK, teraz doczepa.


Otwórz plik …\Model\model_Urbino_18_Trail4doorsMOKIXXX.cfg, gdzie XXX, to konkretny model autobusu, który będziesz wyposażać w wyświetlacze LCD.

Na końcu sekcji Text-Texturen wklej:

40
[texttexture_enh]
IBIS_lcd_line
test
45
24
0
25
25
25
0
1

41
[texttexture_enh]
IBIS_lcd_dest
test
240
36
0
215
31
38
1
1

42
[texttexture_enh]
IBIS_lcd_time
 
128
64
0
25
25
25
0
1

43
[texttexture_enh]
IBIS_lcd_nextstop
test
280
36
0
25
25
25
2
1

44
[texttexture_enh]
IBIS_lcd_stop1
test
390
39
0
25
25
25
1
1

45
[texttexture_enh]
IBIS_lcd_stop2
test
390
39
0
25
25
25
1
1

46
[texttexture_enh]
IBIS_lcd_stop3
test
390
39
0
25
25
25
1
1

Zapisz, nie zamykaj pliku.


Od razu za

########################################
[LOD]
0.1
########################################

wklej:

**************************************
 WYSW WEWN
**************************************

----------------------------------
LCD display
----------------------------------

[mesh]
LCD_CNB-Projekts\lcd_body.o3d

[newanim]
origin_rot_z
90

anim_trans
Daueranimation
2.1

[newanim]
origin_rot_y
90

anim_trans
Daueranimation
0.03

[viewpoint]
3

[illumination_interior]
0
1
2
3

---------------------------------

[mesh]
LCD_CNB-Projekts\lcd_viewport.o3d

[newanim]
origin_rot_z
90

anim_trans
Daueranimation
2.1

[newanim]
origin_rot_y
90

anim_trans
Daueranimation
0.03

[matl]
lcd_trans.tga
0

[matl_alpha]
2

[matl_texadress_clamp]

[matl_change]
lcd_trans.tga
0
elec_busbar_main

[matl_item]

[matl_nightmap]
lcd_n.tga

[matl_lightmap]
lcd_n.tga

---------------------------------

[mesh]
LCD_CNB-Projekts\lcd_line.o3d

[newanim]
origin_rot_z
90

anim_trans
Daueranimation
2.1

[newanim]
origin_rot_y
90

anim_trans
Daueranimation
0.03

[matl]
lcd_trans.tga
0

[matl_alpha]
2

[useTextTexture]
40

[matl_texadress_clamp]

[matl_change]
lcd_trans.tga
0
elec_busbar_main

[matl_item]

[matl_lightmap]
Matrix_Ziel_font_LM.bmp

---------------------------------

[mesh]
LCD_CNB-Projekts\lcd_dest.o3d

[newanim]
origin_rot_z
90

anim_trans
Daueranimation
2.1

[newanim]
origin_rot_y
90

anim_trans
Daueranimation
0.03

[matl]
lcd_trans.tga
0

[matl_alpha]
2

[useTextTexture]
41

[matl_texadress_clamp]

[matl_change]
lcd_trans.tga
0
elec_busbar_main

[matl_item]

[matl_lightmap]
Matrix_Ziel_font_LM.bmp

---------------------------------

[mesh]
LCD_CNB-Projekts\lcd_time.o3d

[newanim]
origin_rot_z
90

anim_trans
Daueranimation
2.1

[newanim]
origin_rot_y
90

anim_trans
Daueranimation
0.03

[matl]
lcd_trans.tga
0
elec_busbar_main

[matl_alpha]
2

[useTextTexture]
42

[matl_texadress_clamp]

[matl_change]
lcd_trans.tga
0
elec_busbar_main

[matl_item]

[matl_lightmap]
Matrix_Ziel_font_LM.bmp

---------------------------------

[mesh]
LCD_CNB-Projekts\lcd_next_stop.o3d

[newanim]
origin_rot_z
90

anim_trans
Daueranimation
2.1

[newanim]
origin_rot_y
90

anim_trans
Daueranimation
0.03

[matl]
lcd_trans.tga
0

[matl_alpha]
2

[useTextTexture]
43

[matl_texadress_clamp]

[matl_change]
lcd_trans.tga
0
elec_busbar_main

[matl_item]

[matl_lightmap]
Matrix_Ziel_font_LM.bmp

---------------------------------

[mesh]
LCD_CNB-Projekts\lcd_stop1.o3d

[newanim]
origin_rot_z
90

anim_trans
Daueranimation
2.1

[newanim]
origin_rot_y
90

anim_trans
Daueranimation
0.03

[matl]
lcd_trans.tga
0


[matl_alpha]
2

[useTextTexture]
44

[matl_texadress_clamp]

[matl_change]
lcd_trans.tga
0
elec_busbar_main

---------------------------------

[mesh]
LCD_CNB-Projekts\lcd_stop2.o3d

[newanim]
origin_rot_z
90

anim_trans
Daueranimation
2.1

[newanim]
origin_rot_y
90

anim_trans
Daueranimation
0.03

[matl]
lcd_trans.tga
0

[matl_alpha]
2

[useTextTexture]
45

[matl_texadress_clamp]

[matl_change]
lcd_trans.tga
0
elec_busbar_main

---------------------------------

[mesh]
LCD_CNB-Projekts\lcd_stop3.o3d

[newanim]
origin_rot_z
90

anim_trans
Daueranimation
2.1

[newanim]
origin_rot_y
90

anim_trans
Daueranimation
0.03

[matl]
lcd_trans.tga
0

[matl_alpha]
2

[useTextTexture]
46

[matl_texadress_clamp]

[matl_change]
lcd_trans.tga
0
elec_busbar_main

[matl_noZwrite]

---------------------------------

[mesh]
LCD_CNB-Projekts\lcd_stop_request.o3d

[newanim]
origin_rot_z
90

anim_trans
Daueranimation
2.1

[newanim]
origin_rot_y
90

anim_trans
Daueranimation
0.03

[matl]
lcd_trans.tga
0

[matl_transmap]
lcd_stop_request_transmap.png

[matl_alpha]
2

[matl_texadress_clamp]

[matl_change]
lcd_trans.tga
0
haltewunschlampe

[matl_item]

[matl_transmap]

[matl_nightmap]
lcd_stop_request_n.tga

[matl_lightmap]
lcd_stop_request_n.tga

---------------------------------

[mesh]
LCD_CNB-Projekts\lcd_glass.o3d

[newanim]
origin_rot_z
90

anim_trans
Daueranimation
2.1

[newanim]
origin_rot_y
90

anim_trans
Daueranimation
0.03

[matl]
lcd_glass.png
0

[matl_envmap]
envmap.bmp
0.5

[matl_alpha]
2

[matl_noZwrite]

[matl_noZwrite]

Zapisz. Nie zamykaj pliku.


Usuń „stary” wyświetlacz Pixel:

Znajdź wpisy:

[mesh]
MOKI\Wewnetrzny.o3d

[illumination_interior]
0
1
2
3

[mesh]
MOKI\PIXALL.o3d

[matl]
SU12_Com_Text.tga
0

[matl_alpha]
2

[matl_lightmap]
SU12_FlipDot_2_L.png
elec_busbar_main

[useTextTexture]
24


[mesh]
MOKI\PIXDN.o3d

[matl]
SU12_Com_Text.tga
0

[matl_alpha]
2

[matl_lightmap]
SU12_FlipDot_2_L.png
elec_busbar_main

[useTextTexture]
22

[mesh]
MOKI\PIXDN.o3d

[matl]
SU12_Com_Text.tga
0

[matl_alpha]
2

[matl_lightmap]
SU12_FlipDot_2_L.png
elec_busbar_main

[useTextTexture]
26

[mesh]
MOKI\PIXDN.o3d

[matl]
SU12_Com_Text.tga
0

[matl_alpha]
2

[matl_lightmap]
SU12_FlipDot_2_L.png
elec_busbar_main

[useTextTexture]
28

[mesh]
MOKI\PIXGN.o3d

[matl]
SU12_Com_Text.tga
0

[matl_alpha]
2

[matl_lightmap]
SU12_FlipDot_2_L.png
elec_busbar_main

[useTextTexture]
23

[mesh]
MOKI\PIXGN.o3d

[matl]
SU12_Com_Text.tga
0

[matl_alpha]
2

[matl_lightmap]
SU12_FlipDot_2_L.png
elec_busbar_main

[useTextTexture]
25

[mesh]
MOKI\PIXGN.o3d

[matl]
SU12_Com_Text.tga
0

[matl_alpha]
2

[matl_lightmap]
SU12_FlipDot_2_L.png
elec_busbar_main

[useTextTexture]
27

I po prostu je usuń.

Zapisz i zamknij plik.


I na koniec bardzo, bardzo ważne.

Pisząc ten poradnik, korzystałem z TEGO POSTU na oficjalnym forum OMSI.

Równocześnie (także podczas pisania) na bieżąco sprawdzałem, czy wszystko działa, postępując według tworzonej instrukcji.

I tak, działa. Tylko trzeba pamiętać o ważnej rzeczy: w tym poradniku czcionki, które wklejasz (tagi [texttexture_enh] i później [useTextTexture] ) są ponumerowane od 40 do 46. Niestety Solaris z pulpitem MOKI ma inną ilość czcionek niż ten z pulpitem FAP, o Actii nie wspominając, a żeby wszystko było poprawnie wyświetlane numery muszą być po kolei! Jeśli ostatnia czcionka w sekcji Text-Texturen ma nr 27, to następna MUSI mieć numer 28, a potem wpis mesh oznaczony useTextTexture musi mieć poprawiony numer! Nazwy plików o3d są takie same jak nazwy czcionek, więc łatwo to odnaleźć.

Reklamy

40 myśli na temat “LCD Huger (dla Solarisów Urbino 18)

  1. Co do kół: za nie odpowiada tekstura 03.png w folderze Texture. To błąd Mega Polish Modu, że koła przemalowujesz globalnie.

   A inny font ChuraKrügerów (wyświetlacze zewnętrzne) możesz łatwo „uaktualnić” instalując najnowszą wersję tego skryptu z oficjalnego forum OMSI.

   Ale jeśli chodzi o wyświetlacze wewnętrzne coś ewidentnie nie pykło. Zainstaluję na czysto U18PL i sprawdzę ponownie. Sprawdzałem przed publikacją, ale… dla pewności. Dziwne, że nie aktywuje ci białego tła. Ułożenie kierunku na wyświetlaczu w drugim członie wskazuje na to, że wszystko tam działa oprócz tła.

   No nic. Ja sprawdzę, ale też ponów próbę, dla pewnosci.

 1. Niestety, zrobiłem wszystko od nowa i tym razem na Hugerach nie pokazuje się kompletnie nic.

  Może mógłbyś w wolnej chwili podesłać mi swojego Solarisa? 😦

  1. EDIT: Zainstalowałem od nowa SU PL. Wgrałem te Hugery, i tym razem na wszystkich wyświetlaczach pokazuje to co trzeba, ale na czarnym tle.

   1. Zastanawiające, nie ukrywam.

    Przygotuję doraźnie podmiankę tekstury ekranu, by białe tło było „na sztywno” i wrzucę tu w komentarz.

   2. OMSI jest chore…

    Taki problem występuje naprawdę, ja nie trolluję. Podmieniłem plik z całym czarnym tłem na te z białym i…

   3. Dodam, że instalowałem to do MOKI, a czcionki z 40 do 46 pozmieniałem na 22 do 28 (miałem ich tylko tyle, bo powywalałem czcionki od Pixeli).

  1. Taki sam błąd miałem u siebie, zrób tak, by numery fontów były po kolei. To też jest w instrukcji zawarte.

   Każdy model ma inną ilość fontów, stąd nie pisałem gotowca, bo post byłby mega nieczytelny. Inna lista dla FAP, inna dla MOKI a jeszcze inna dla Actii.

   Ale też już to opisałem. Będzie działało. 🙂

 2. U mnie hugery działają dobrze wszystkie 3 i taka ciekawostka jeśli, zmodyfikujecie pliki będące odpowiednikami do przegubu czyli np plik main.osc Hugery zadziałają w innych solarisach podaję listę jaki autobus zmieści ile wyświetlaczy które się wpisuje
  Solaris Alpino 8,6 – 2 lub 1
  Solaris Urbino 8,9 LE – 2 lub 1
  Solaris Urbino 10 – 2 lub 1
  Solaris Urbino 12 – 2 lub 1
  Solaris Urbino 15 – 3 lub 2 lub 1
  Solaris Urbino 18 – 3 lub 2 lub 1
  Co do tego lub to poprostu jak kto woli.

 3. Mój problem został rozwiązany 🙂 Wystarczyło zaznaczyć w ustawieniach opcję „Night map”. To taka porada dla innych 🙂 Mógłbym za to prosić o podlinkowanie czcionki wyświetlaczy zewnętrznych? Szukałem na niemieckim forum, ale nie znalazłem.

  1. Model 3d z Tedoma C12G; Daueranimation; zabawa skryptami. Tekstury moje; fonty orginalne z Tedoma + Odometr font ze Sprintera. Wpakowałem to również do MB Citaro FL (by zrobić wersję „lubelską”) – przed wydaniem w świat muszę tylko dostosować w skrypcie linijki od przesiadek, bo w tej chwili kolidują z innymi modelami (to linijki kolejne po wpisie dla IBIS2).
   Ale w miarę czasu (a mam go niestety niewiele) wprowadzę to i udostępnię wszystkim w ramach nowej kategorii „Projekt Lublin”.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s